Posted by admin On Kwiecień - 12 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Kolosalna korporacja jest jak organizm – każdy organ oraz narząd ma obowiązek funkcjonować poprawnie, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak faktycznie to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez jakich organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca wolno przyrównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo szybko aby przestało istnieć. Harmonijne kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak program do planowania urlopów. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją naturalnie narządy, bez których ciało może funkcjonować, choć będzie wtedy lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Comments are closed.